Slik oppsto swing

Swing er en av verdens mest kjente danseformer, men består ikke egentlig av en type dans, men er en fellesbetegnelse for flere pardanser. Swing blir danset som både sosiale danser men også i store internasjonale konkurranser og er nok et av verdens mest populære kurs å ta innen dansing, siden de fleste i den vestlige verden har et forhold til swing.Swing_314929382Swing oppsto på 1920-taller i Amerika og kom for fullt ut i verden med rockemusikken som oppsto noen tiår senere. Grunnstegene i swing er veldig enkle, derfor er det ofte en dans man starter med å lære om man vil kunne danse. Stegene består av gåsteg og trippelsteg. Ved et gåsteg går man i takt med musikken, mens man veksler mellom høyre og venstre fot og holder den andre foten på stedet. Trippelsteg er hakket mer avansert og innebærer et dobbelsteg i takten, ved hjelp av synkopering.Det finnes et utall varianter av swing der ute, noen med små og noen med store variasjoner. Lindy Hop er en type swing som tilsynelatende ser ut til å være ganske lik standard swing, men som involverer en rekke små hopp mellom stegene og et nokså høyt tempo.

Prof. Aidan Quigley Jr.